“Un riu, un Delta i 2 contes pels sediments” ja és una realitat