Proves diagnòstiques per la detecció de COVID-19

Notícia test Covid

A IMAD Amposta hem afegit un nou servei d’anàlisis clíniques, en el que realitzem proves diagnòstiques per a la detecció de la infecció per COVID-19 i per a la identificació d’anticossos en aquells pacients que ja hagin superat la infecció.

Tipus de proves

  • Test Ràpid d’Antígens: aquesta prova es duu a terme quan el pacient té símptomes compatibles amb la COVID-19, és a dir, quan aquest presenta una elevada càrrega viral. Si existeix simptomatologia prèvia, és una prova que ofereix un resultat veraç i ràpid, ja que aquest s’obté entre els 15 i els 30 minuts posteriors a haver realitzat la prova.
    • Com es fa? Es tracta d’una prova amb mostra naso-faríngia. Així doncs, el personal sanitari extreu una mostra del nas i de la gola.
    • Preu: 40€
  • Test serològic d’IgG i IgM: en aquest cas permet detectar si el pacient ha superat ja la infecció per COVID-19 i així saber si té anticossos, és a dir, si ha desenvolupat una resposta immunitària per fer front al virus. El resultat d’aquesta prova es coneix als 15 minuts d’haver-la realitzat.
    • Com es fa? S’extreu una mostra de sang capil·lar
    • Preu: 40€

Per sol·licitar aquestes proves diagnòstiques, s’ha de demanar cita prèvia trucant al 977703050